Fundusz Hipoteczny Filar

Filar Fund Logo – a combination of white and green, symbolising financial and environmental values. Only proven solutions in the financial market.
HomepageMortgage loans – List of required documents

Documents

List of required documents

We present a list of necessary documents that are currently required for quick loan obtainment.
Find out what documents will be needed to apply for a loan in your case. Choose your type of mortgage collateral and source of income in the wizard below. Prepare the documentation according to the requirements, and if you have any questions, contact an advisor.

  List of required documents:

  • numer księgi wieczystej

  • * w przypadku braku założonej Księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu i braku przeciwwskazań do wyodrębnienia Księgi Wieczystej

  • zdjęcie każdego pomieszczenia wraz ze zdjęciami bryły budynku z zewnątrz

  • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości lub zaleganiu w opłatach

  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu i braku przeciwwskazań do wyodrębnienia Księgi Wieczystej

  • podstawa nabycia nieruchomości

  • wypis z rejestru gruntów

  • warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  • pełny wyciąg z bankowości elektronicznej za ostatnie 3 miesiące

  • skan umowy zatrudnienia

  • umowa spółki

  • KPiR lub ewidencja przychodu

  • PIT za ubiegły rok

  • bilans spółki

  • RZiS

  • CIT za ubiegły rok

  • umowa z pracodawcą

  • udokumentowanie wpływu wynagrodzenia na rachunek zagraniczny/polski

  • waloryzacja lub odcinek emerytury

  • promesa z banku/instytucji pozabankowej lub dokumenty potwierdzające aktualne saldo zadłużenia

  We are at your disposal​

  Don’t hesitate and let us help you. Together we will achieve your financial goals.